Juniori Seniorom

04.12.2012 - 19.12.2012

Mikulášsky večierok v DSS Svetluška Kunov

V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, OZ Element spolu s dobrovoľníkmi z Europe Direct Senica 4.decembra 2012 odštartovali projekt s názvom JUNIORI SENIOROM. Ako prvé boli tvorivé dielničky v priestoroch Europe Direct, kde vytvorili vianočnú výzdobu  pre klientov DSS Svetluška Kunov.

Druhá časť projektu Juniori Seniorom – projekt v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pokračovala 7.dcembra 2012 v DSS Svetluška Kunov. Tento projekt sme spojili s mikulášskym podujatím v DSS, kde sme vyzdobili celý kultúrny dom našou výzdobou a pripojili sa k ich kultúrnemu programu.  Spievali sme koledy s Vierkou Šustekovou a klientmi DSS.

Mikulášsky večierok v Domove sociálnych služieb Senica

Tretia časť projektu Juniori Seniorom – projekt v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pokračovala 11.dcembra 2012 v Domove sociálnych služieb Senica. Klientom tohto sociálneho zariadenia sme rozdali darčeky a spievali sme koledy s Vierkou Šustekovou a klientmi DSS Svetluška. Dospeli sme k názoru, že niekedy je menej viac. 

Projekt JUNIORI SENIOROM vyvrcholil 19.decembra o 15.30 na Námestí Oslobodenia Senica v rámci koncertov vo Vianočnej dedine a to koledami a hovoreným slovom Viery Šustekovej, Martina Filipa a riaditeľky ZSS Senica Zuzky Ťulák-Krčmárikovej. Pripomenuli sme si význam vianočných sviatkov, úcty k starším a ťažko chorým.

hore