Senica sa spája pre lepšie Vianoce 2013

20. decembra 2013

Námestie Oslobodenia Vianočná dedina o 15:30 Evanjelický kostol o 18:00

Senica sa spojila pre lepšie Vianoce Vianoce. Väčšine z nás sa pri tomto slove vybavia príjemne strávené chvíle v kruhu najbližších, vôňu ihličia zmiešanú s melancholickými spomienkami na detstvo. Áno, práve Vianoce sú chvíľami, ktoré sa snažíme stráviť so svojimi blízkymi. Chvíľami, keď nemyslíme len na seba, ale viac i na ostatných. Možno si práve preto v predvianočnom čase čoraz viac uvedomujeme i to, že nie všetci majú také šťastie ako my. Členovia OZ Element sa preto rozhodli využiť adventné prípravy, aby upriamili pozornosť širokej verejnosti na sociálne slabšie rodiny a deti. Vyhlásili predvianočnú zbierku pod názvom Senica sa spája pre lepšie Vianoce. Mesiac pred Vianocami mali Seničania možnosť odovzdávať nepotrebné, ale stále funkčné hračky, školské a hygienické potreby na troch zberných miestach. V Záhorskom osvetovom stredisku, v kancelárii Infosenu a v priestoroch evanjelickej cirkvi v Senici. Na výzvu reagovali nielen obyvatelia nášho mesta a okolia, ale i zo zahraničia. O balíčky zo zahraničia sa postaralo Kresťanské centrum Apoštolská cirkev v Senici v spolupráci so Samaritan´s purse (Samaritánska taška), ktorá zmobilizovala najmä kresťanské rodiny a jednotlivcov z Nemecka.

Vyvrcholením celého projektu bol benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil 20. decembra v evanjelickom kostole v Senici. Predstavili sa Komorný spevácky zbor pri ECAV, Akordeónový súbor Melódia ZUŠ Senica, skupina Chilli a spevák Denis Lacho, veriacim sa prihovoril Evanjelický farár zo Senice Mgr. Juraj Ševčík i pastor apoštolskej cirkvi v Senici, Jaroslav Bača. Celým koncertom sprevádzali divákov Viera Šusteková a Janko Hyža, ktorí nielen moderovali, ale svojím spevom dokázali v celkom kostole vyčariť magickú vianočnú atmosféru, ktorú zavŕšila Tichá noc v podaní všetkých účinkujúcich. Najviac radosti však bolo v očkách detí, nielen tých, ktorých rodičia si počas koncertu mohli prevziať pripravené balíčky. Patrónkami Benefičného koncertu boli pani Magda Vášáryová a za mesto Senica pani Katarína Vrlová. Na záver by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili na organizovaní či už benefičného koncertu alebo zbierky. Všetkým sponzorom, menovite: Evanjelická cirkev Senica, Mesto Senica, MsKs Senica, Infosen, Rímsko-katolícka cirkev, Naša Senica, Záhorácke rádio, Záhorák, Záhorí, Senicko-Skalicko, ProZáhorí, Záhorské osvetové stredisko Senica, TV Sen, Čajovňa Pohoda, LUXOR n.o., pani Andrea Závodská, Hudobniny Senica, Cukráreň Alenka, Bagetáreň JANA, Bagetka Arli pasáž, COOP Jednota Senica, SOŠ Senica, ........ Najväčšia vďaka však patrí vám všetkým, ktorí v tomto príjemnom predvianočnom čase nezabudli i na druhých, a aj keď čo i len maličkosťou prispeli k potešeniu týchto detí a aspoň k malému spríjemneniu ich Vianoc. 

Ďakujeme. v mene OZ ELEMENT E.Ch 

hore

Vianočný koncert

13. December 2013

Viera Šusteková a hostia - Cafe klub Prestigio

hore

Juniori Seniorom 2012

04.12.2012 - 19.12.2012

Mikulášsky večierok v DSS Svetluška Kunov

V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, OZ Element spolu s dobrovoľníkmi z Europe Direct Senica 4.decembra 2012 odštartovali projekt s názvom JUNIORI SENIOROM. Ako prvé boli tvorivé dielničky v priestoroch Europe Direct, kde vytvorili vianočnú výzdobu  pre klientov DSS Svetluška Kunov.

Druhá časť projektu Juniori Seniorom – projekt v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pokračovala 7.dcembra 2012 v DSS Svetluška Kunov. Tento projekt sme spojili s mikulášskym podujatím v DSS, kde sme vyzdobili celý kultúrny dom našou výzdobou a pripojili sa k ich kultúrnemu programu.  Spievali sme koledy s Vierkou Šustekovou a klientmi DSS.

Mikulášsky večierok v Domove sociálnych služieb Senica

Tretia časť projektu Juniori Seniorom – projekt v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pokračovala 11.dcembra 2012 v Domove sociálnych služieb Senica. Klientom tohto sociálneho zariadenia sme rozdali darčeky a spievali sme koledy s Vierkou Šustekovou a klientmi DSS Svetluška. Dospeli sme k názoru, že niekedy je menej viac. 

Projekt JUNIORI SENIOROM vyvrcholil 19.decembra o 15.30 na Námestí Oslobodenia Senica v rámci koncertov vo Vianočnej dedine a to koledami a hovoreným slovom Viery Šustekovej, Martina Filipa a riaditeľky ZSS Senica Zuzky Ťulák-Krčmárikovej. Pripomenuli sme si význam vianočných sviatkov, úcty k starším a ťažko chorým.

hore